دوره های مرتبط

آشنایی با بلاکچین و رمزارزها

2 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 29-03-1400
رزرو دوره 2