آشنایی با بلاکچین و رمزارزها

2 جلسه 3 ساعت
تاریخ شروع: 29-03-1400
نوع: مجازی
قیمت: 120,000 تومان

تحلیل تکنیکال مقدماتی + آشنایی با بلاکچین و رمزارزها

9 جلسه 27 ساعت
تاریخ شروع: 04-02-1400
نوع: مجازی
قیمت: 530,000 تومان