رسول برادران

مدرس دوره

تحلیل بنیادی

3
جلسه
9
ساعت
1
جلسه در هفته
3
ساعتی
تاریخ شروع: 1399-11-19
تاریخ پایان: 1399-12-03
یکشنبه 16:00 19:00
145,000 تومان ثبت نام در دوره
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت کنید تا دانش خود را نسبت به بازار سرمایه افزایش دهید.

محتوای دوره

سرفصل‌های دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با رویکرد بازار سهام

 1. نسبت‌های نقدینگی
 2. نسبت‌های سودآوری
 3. نسبت‌های فعالیت و کارایی
 4. نسبت‌های سرمایه گذاری و اهرمی
 5. نگاهی به کدال
 6. کافی بودن یا نبودن نسبت‌های مالی برای تحلیل
 7. تحلیل موردی
 8. مفهوم سودسازی
 9. کدام یک از سودها اهمیت دارد؟
 10. عوامل موثر بر سودسازی شرکت‌ها
  1. عوامل داخلی
  2. عوامل خارجی
 11. معیارهای ستجش سود شرکت‌ها در گزارش‌های مالی
 12. ترفندهای آماری در ارائه گزارش‌ها
 13. صورت‌های مالی فاقد شفافیت
دوره های مرتبط