صفر تا صد حق تقدم

1 جلسه 2 ساعت
تاریخ شروع: 08-11-1399
نوع: مجازی
قیمت: رایگان

تحلیل تکنیکال پیشرفته

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 04-11-1399
نوع: مجازی
قیمت: 580,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

3 جلسه 9 ساعت
تاریخ شروع: 19-11-1399
نوع: مجازی
قیمت: 145,000 تومان

تحلیل تکنیکال مقدماتی

7 جلسه 21 ساعت
تاریخ شروع: 11-10-1399
نوع: مجازی
قیمت: 345,000 تومان