نام دوره مدرس روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
کدال خوانی عاطفه دادگر
چهارشنبه - 14:00 الی 16:00
1 1400-02-01 ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی + آشنایی با بلاکچین و رمزارزها مهبد قندچی
شنبه - 16:00 الی 19:00
9 1400-02-04 ثبت نام
آشنایی با بلاکچین و رمزارزها امین زربخش
شنبه - 16:00 الی 19:00
2 1400-03-29 ثبت نام
آشنایی با انواع مجامع عاطفه دادگر
چهارشنبه - 15:00 الی 17:00
1 1400-02-29 ثبت نام
افزایش سرمایه عاطفه دادگر
یکشنبه - 14:00 الی 17:00
1 1400-02-26 ثبت نام
صفر تا صد حق تقدم عاطفه دادگر
دوشنبه - 14:00 الی 16:00
1 1400-02-27 ثبت نام
آشنایی با قرادادهای آتی نقره همراه با نحوه معامله در ساعت بازار حسن میثمی
سه شنبه - 12:00 الی 13:00
2 1400-02-28 ثبت نام