نام دوره مدرس روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی مهبد قندچی
پنجشنبه - 10:00 الی 13:00
7 1399-10-11 ثبت نام
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی رسول برادران
یکشنبه - 16:00 الی 19:00
3 1399-11-19 ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته مهبد قندچی
شنبه - 16:00 الی 19:00
7 1399-11-04 ثبت نام
صفر تا صد حق تقدم عاطفه دادگر
چهارشنبه - 15:00 الی 17:00
1 1399-11-08 ثبت نام